rain
Terra Geodezja

Aktualności

Czytaj

Zakup zrobotyzowanego tachimetru Trimble SPS930 o dokładności pomiaru kata 1”. Jest to jeden z najdokładniejszych instrumentów dostępnych na rynku.

Zakupiono również najnowocześniejszy odbiornik lidera w technologii GPS –  Trimble R8s. Połączenie tachimetru Trimble SPS930 oraz GPS Trimble R8s tworzą niezwykle wydajny system pomiarowy zwany „pomiarami zintegrowanymi”. Pozwala on na obsługę tachimetru i GPS z poziomu jednego kontrolera i wykorzystywanie technologii pomiaru, która w danym momencie jest korzystniejsza.

Obsługa geodezyjna rozbudowy hali Pilkington wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w Krakowie przy ul. Półłanki

Obsługa geodezyjna budowy budynku biurowego „CHB14” z garażem podziemnym wraz z parkingami oraz uzbrojeniem terenu w Krakowie przy ul. Christo Botewa

Obsługa geodezyjna przy wierceniu pali pod budowę hali Lajkonika w Skawinie

Obsługa geodezyjna budowy laboratorium dla Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska w Krakowie przy ul. Półłanki

Obsługa geodezyjna budowy laboratorium dla Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska w Krakowie przy ul. Półłanki wraz z drogami wewnętrznymi i parkingami oraz uzbrojeniem terenu.

Obsługa geodezyjna budowy stacji paliw ARGE przy ul. Christo Botewa

Obsługa geodezyjna budowy domu jednorodzinnego w Zadrożu

Obsługa geodezyjna budowy domu jednorodzinnego w Zadrożu

Obsługa geodezyjna budowa parkingów dla zespołu biurowo-usługowego w Krakowie przy ul. Opolskiej „ Opolska Business Park”

Obsługa geodezyjna rozbudowy ul. Turowiec na odcinku od ul. Głogowej do kościoła w Krakowie

Obsługa geodezyjna rozbudowy ul. Turowiec na odcinku od ul. Głogowej do kościoła w Krakowie wraz z budową kanalizacji opadowej, odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia

Obsługa geodezyjna remontu Al. Przyjaźni w Krakowie wraz z budową miejsc postojowych

Obsługa geodezyjna remontu Al. Przyjaźni w Krakowie wraz z budową miejsc postojowych.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Geodezyjne „TERRA”