13 kwietnia 2017 Wojciech Duda

Obsługa geodezyjna budowy budynku biurowego „CHB14” z garażem podziemnym wraz z parkingami oraz uzbrojeniem terenu w Krakowie przy ul. Christo Botewa

Kontakt

Przedsiębiorstwo Geodezyjne „TERRA”