13 kwietnia 2017 Wojciech Duda

Obsługa geodezyjna budowy laboratorium dla Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska w Krakowie przy ul. Półłanki

Obsługa geodezyjna budowy laboratorium dla Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska w Krakowie przy ul. Półłanki wraz z drogami wewnętrznymi i parkingami oraz uzbrojeniem terenu.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Geodezyjne „TERRA”