13 kwietnia 2017 Wojciech Duda

Obsługa geodezyjna rozbudowy hali Pilkington wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w Krakowie przy ul. Półłanki

Kontakt

Przedsiębiorstwo Geodezyjne „TERRA”