13 kwietnia 2017 Wojciech Duda

Obsługa geodezyjna rozbudowy ul. Turowiec na odcinku od ul. Głogowej do kościoła w Krakowie

Obsługa geodezyjna rozbudowy ul. Turowiec na odcinku od ul. Głogowej do kościoła w Krakowie wraz z budową kanalizacji opadowej, odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia

Kontakt

Przedsiębiorstwo Geodezyjne „TERRA”