Oferujemy pełną obsługę geodezyjną inwestycji drogowych

Podstawowe etapy :

• Wytyczenie nasypów i wykopów,
• Wytyczenie punktów głównych trasy,
• Obsługa geodezyjna budowy obiektów inżynierskich
• Założenie osnowy realizacyjnej,
• Wytyczenie punktów szczególnych,
• Wykonywanie dokumentacji sprzedażowej w toku prac,
• Wykonanie pomiaru inwentaryzacyjnego,
• Pomiar powykonawczy oraz aktualizacja mapy zasadniczej.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Geodezyjne „TERRA”