– Projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej inwestycji,
– Pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli oraz przemieszczeń podłoża,
– Badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych
– Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego na każdym jego etapie (od prac studyjnych począwszy).

Kontakt

Przedsiębiorstwo Geodezyjne „TERRA”