Wykonujemy obsługę geodezyjną inwestycji tj. : domy jednorodzinne, hale przemysłowe, budownictwo wielorodzinne.

Podstawowe etapy :

• Geodezyjne opracowanie projektu,
• Wytyczenie obiektów w terenie,
• Geodezyjna obsługa prac budowlano montażowych,
• Pomiary kontrolne i inwentaryzacja obiektów,
• Aktualizacja mapy zasadniczej

Kontakt

Przedsiębiorstwo Geodezyjne „TERRA”