– Postępowania rozgraniczeniowe, wykonywane w trybie administracyjnym lub sądowym,
– Wznawianie/wyznaczanie znaków granicznych,
– Podziały nieruchomości na terenach zurbanizowanych,
– Inne podziały (na terenach rolnych i leśnych, poszerzanie pasów drogowych itp.),
– Prace z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
– Prace związane ze sporządzaniem map do celów prawnych: badanie stanu prawnego, sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, wykonywanie prac związanych z wykupem lub wywłaszczeniem nieruchomości.

Kontakt

Przedsiębiorstwo Geodezyjne „TERRA”