geodezja powiat Kraków
OFERUJEMY:

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ZOBACZ WIĘCEJ
 • Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne

  Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne

  - Zakładanie, pomiar i wznawianie punktów poziomej osnowy szczegółowej oraz osnowy pomiarowej,
  - Zakładanie i pomiar punktów szczegółowej osnowy wysokościowej,
  - Pomiary sytuacyjno-wysokościowe oraz opracowywanie ich wyników, w tym sporządzanie mapy zasadniczej,
  - Tyczenie budynków (budowli),obsługa budowy i montażu,
  - Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne,
  - Sporządzanie map do celów projektowych.

  Zobacz więcej
 • Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

  Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

  - Postępowania rozgraniczeniowe, wykonywane w trybie administracyjnym lub sądowym,
  - Wznawianie/wyznaczanie znaków granicznych,
  - Podziały nieruchomości na terenach zurbanizowanych,
  - Inne podziały (na terenach rolnych i leśnych, poszerzanie pasów drogowych itp.),
  - Prace z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
  - Prace związane ze sporządzaniem map do celów prawnych: badanie stanu prawnego, sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, wykonywanie prac związanych z wykupem lub wywłaszczeniem nieruchomości.

  Zobacz więcej
 • Geodezyjna obsługa inwestycji

  Geodezyjna obsługa inwestycji

  - Projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej inwestycji,
  - Pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli oraz przemieszczeń podłoża,
  - Badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych
  - Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego na każdym jego etapie (od prac studyjnych począwszy).

  Zobacz więcej

O firmie

Terra to młoda i nowoczesna firma.

Jej budowa oparta została na doświadczeniu zdobytym w administracji publicznej w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Krakowa jak i geodezji realizacyjnej – praca przy największych inwestycjach drogowych w Polsce.

Ponad 10 letnie doświadczanie pozwoliło nam wypracować własne metody pracy, które zapewniają wysoką jakość i szybkość oferowanych usług.
Wykonujemy pełny asortyment usług geodezyjnych począwszy od niewielkich opracowań, skończywszy na pełnej obsłudze skomplikowanych obiektów inżynieryjnych.

 

Posiadamy uprawnienia zawodowe z zakresów:

Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
Geodezyjna obsługa inwestycji

Stawia nas to w gronie niewielkiej ilości firm posiadających te uprawniania. Dzięki temu jesteśmy w stanie wykonać każde zadanie geodezyjne. Pragnąc sprostać wymaganiom rynku cały czas się szkolimy i wykorzystujemy przy swojej pracy zdobycze techniki. Przy pomiarach wykorzystujemy odbiorniki GPS, natomiast do opracowań kameralnych międzynarodowe oprogramowanie Bentley PowerSurvey.

Zapraszamy do współpracy

Oferta

Ofertę naszą kierujemy do klientów indywidualnych, biur projektowych, a także firm budowlanych.
Oferujemy współpracę przy wykonywaniu pełnego zakresu usług geodezyjnych między innymi:

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
TYCZENIA I INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE
PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI, WYZNACZENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH
GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
GEODEZYJNA OBSŁUGA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH
TWORZENIE MODELI TERENU 3D

Galeria

 

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA

Aktualności

Kontakt

Przedsiębiorstwo Geodezyjne „TERRA”